Virksomhedspakker

Personaletræning skal føles meningsfyldt i krop og sjæl.

Jeg udbyder kurser i Mindfulness, Traumehåndtering og Stressmestring på jeres arbejdsplads. Jeg medbringer måtter og tæpper til mindfulness.Kurserne kan bygges op inkl./ excl. individuelle forløb. I kan også vælge individuelle forløb uden kurser.

Spørg gerne efter det, der er jeres behov.

Tilbud til arbejdspladser

Pakke 1:
1. Kursus i Mindfulness til alle/ dele af jeres virksomhed.
Udbytte: bedre stresshåndtering med bedre overblik, koncentration, ro, bedring af immunforsvar, bedre søvn og færre konflikter mm

Pakke 2:
1. Kursus i Mindfulness
2. Individuel stressterapi til dem, der har behov

Pakke 3:
1. Workshop: stress-mestring hos jer? (IGLO- modellen (individ /gruppe/ leder/ organisation))
2. Individuel stressterapi til dem, der har behov

Pakke 4:
1. Workshop: ”Genopdrag din indre vagthund” Hvad gør traumer (f.eks udadreagerende adfærd fra beboere)  ved os, og hvad kan vi gøre, hvis vi rammes.
2. Opfølgning  med supplerende undervisning og supervision

Pakke 5:
1. Workshop: ”Genopdrag din indre vagthund” Hvad  gør traumer ved os (f.eks udadreagerende adfærd), og hvad kan vi gøre, hvis vi rammes.
2. Opfølgning med supplerende undervisning og supervision
3. Individuel traumeterapi ved behov

Pakke 6
1. Konflikthåndtering set i lyset af mindfulness.

Jeg startede samarbejdet med Annette, fordi jeg i mit arbejde som arbejdsmiljøkonsulent for ca. 800 ansatte i psykiatrien, blev opmærksom på, at der ikke var sammenhæng mellem graden af det, de ansatte mødte på arbejdet og det sygefravær, det affødte. Jeg oplevede men også at den professionelle hjælp, havde forskellige grader af kvalitet og til tider forværredes de symptomer, som var henvisningsårsagen.
Under en fælles uddannelse i traumeterapi viste Annette, hvordan hun brugte sin pallet af viden og færdigheder og på flot vis fik demonstreret: “at mennesker kan lære at mestre og kan vokse også i mødet med svære ting”.
Mit samarbejde startede i 2009, hvor Annette primært kom til at varetage hjælp til de ansatte, som var påvirket af stress og/eller traumer. Vi oplevede hurtig effekt, idet fraværet blev betydeligt mindre og ofte forebygget, foruden det, oplevede de henviste, at være blevet beriget med nye betydningsfulde personlige mestringstartegier. Hos Annette følte de sig set, hørt og forstået og ikke mindst hjulpet. Den store effekt tager afsæt i Annettes tilgang, hvor hun tager afsæt i tanker, følelser og krop og med den ekstra gevinst, at hun arbejder ressourseorienteret. Jeg sikrede i dialog med de henviste samt via spørgeskemaer, at de oplevede effekt af hjælpen, hvilket de både verbalt og nonverbalt også tidligt i forløbet gav udtryk for.
Annette har en meget stor viden og samspilsforståelse, således at alle vinder i hendes tilgang. Det er ikke kun den henviste, men også arbejdspladsen, for Annette arbejder med årsagssammenhæng og bevidstgørelse på den måde bliver samspillet med arbejdspladsen konfliktforebyggende. På den måde oplever jeg, at Annette bidrager til øget trivsel, kortest muligt eller intet fravær og ikke mindst i de 4 år, vi havde tættest samarbejde, at ingen måtte opgive tilknytning til arbejdsmarked, hvilket havde været aktuel de tidligere år. Så selv de sværeste tilfælde har Annette god hjælp til. (Eks. svære traumer, så som krigstraumer)
Jeg samarbejder stadig med Annette og kan varmt anbefale hende, hvis du/I ønsker at komme godt og ressourceberiget gennem stress, traumer eller andet som hindre fuld trivsel i hverdagen. Det er vigtigt at finde og gribe den rigtige hjælp og som jeg plejer at sige: “prøv det og mærk efter om det giver dig det, der er vigtigt for dig.

Sussan Balleby, HR- og arbejdsmiljøleder Fra sygefravær/potentielt sygefravær til mestringsstrategier og ressourseopbyggende output.

Læs andre udtalelser her