Traume-terapi

Terapien vil tage udgangspunkt i det, der fylder for dig og kan f.eks. give dig svar og forandring i forhold til nedenstående emner.

Kropslige reaktioner

 • Hvorfor er der et væld af indre sansninger?
 • Hvorfor føles min krop så fjern?
 • Hvad kan jeg gøre ved mareridt?
 • Hvad kan jeg gøre ved flashbacks?
 • Hvad kan jeg gøre ved dårlig søvn?
 • Hvad kan der gøres ved vedvarende smerter?

Følelsesmæssige reaktioner

 • Hvorfor er mine følelser så svingende?
 • Hvorfor bliver jeg så hurtigt og så voldsomt rasende?
 • Hvorfor føles det hele så meningsløst/ ligegyldigt?
 • Hvorfor er jeg så utryg?
 • Hvorfor er der så meget skam eller skyld, raseri eller ensomhed?
 • Hvad er meningen med livet? Hvordan kommer jeg videre med mit liv?
 • Kan jeg komme til at stole på nogen igen?

Hukommelse og orientering

 • Hvorfor kan jeg huske a, b, c men glemmer hele tiden d, e, f,….?
 • Hvorfor fylder traumet stadig så meget?
 • Hvorfor har jeg svært ved at finde ord?
 • Jeg ville ønske, jeg kunne spole tiden tilbage og skabe en anden slutning…
 • Hvorfor kan jeg ikke det, som jeg kunne før?

Viden om vores biologi og neuropsykologi

 • Hvad er det, der sker med os efter ekstremt pres / højstress?

Det her er bare et lille udpluk af de gener og spørgsmål man kan have, vil du vide mere, så kontakt mig på 25 76 70 88 for en uforpligtende snak. Livet kan blive anderledes!

Svar på disse spørgsmål og min generelle viden, vil også kunne formidles som forebyggelse til skoler, institutioner og kommuner, hvor man kan udsættes for arbejdsulykker/ udadreagerende adfærd mm.

Hvad er traumer og chok?

Traumer og chok er de mest alvorlige oplevelser i vores liv.

Oplevelserne kan have stået på længe, i form af en traumatisk barndom med vold, alkohol, seksuelle overgreb eller mobning og fra perioder i voksenlivet med destruktivt samliv , krigs-oplevelser, livstruende sygdom mm
De kan have været kortvarige episoder så som trafikuheld, ride-ulykker, arbejdsulykker, operationer, overfald, trusler, seksuelle overgreb, dødsfald osv.
Små uheld kan også give chok og kan få stor konsekvens for den måde, livet kommer til at forme sig.

Sådanne situationer sætter vores krop og hjerne i højeste stress-beredskab. De handlinger; vi udfører herfra, er instinktive og er uden for viljens kontrol. Pr instinkt handler vi med flugt, kamp, stivnen eller beskyttelse. Nogle gange med flere af disse reaktioner i samme hændelse. Vi beskytter vores liv og/eller integritet. Jeg kalder det “højstress-hændelser.”
Vi kan ofte kun genkalde os dele af hændelsen. Vi kan have svært ved at mærke, hvad vi føler/følte. Eller vi kan blive alt for sensitive. Tankerne kører ofte i ring. Det tager tid at ”lande” efter en høj-stress hændelse, og her er vi yderst afhængige af de nærmestes reaktioner.

Lykkes denne ”landing” ikke, kan vi opleve vores liv forandret, tilliden til andre eller os selv forandres. Vi kan få smerter i kroppen, der fortsætter, selvom kroppen burde være restitueret. Vi kan opleve os selv som kronisk anspændte.

Det skyldes at hukommelsen ikke får ”sat et punktum” for hændelsen, og hjernen bliver ved med at aktivere kroppen til kamp. Enhver situation, der bare ligner det mindste aktiverer os. Jeg kalder dette, at” indre vagthund” er for beskyttende. Vi kan udvikle posttraumatisk stress eller posttraumatisk stress disorder (PTSD), hvor hele vores livssituation forandres, så vi ikke fungerer. Den indre vagthund er nu blevet for sensitiv og skal have hjælp til “genopdragelse.”

Er dit liv forandret efter en eller flere hændelser? Det kan der gøres noget ved, hvis du vil overvinde den almindelige flugtmekanisme. Vi har ikke lyst til at tale om noget, der har været ubehageligt. Men overvinder man dette, er der hjælp at hente, uden at du nødvendigvis behøver at fortælle om det mest ubehagelige.

Chok ryster vores grundlag for eksistens. Få dig selv og kontrollen over dit liv tilbage.