Klientudtalelser

Alt ved behandlingen hos Anette har hjulpet mig. / At blive forstået. At blive hørt. At få redskaber til at kunne fungere i sit arbejdsliv. At få undervisning omkring stress og reaktionsmønstre.

Anonym Tilfredsundersøgelse v. afslutning

Roen i samtalerne og troen på at komme videre i mit liv, har været gennemgående.

Anonym Tilfredsundersøgelse v. afslutning

At vi derhjemme er blevet bedre til at snakke om de nære ting sygdom, hverdagsproblemer og vi er også blevet bedre til at lytte og føle hvordan man har det.

Anonym Tilfredsundersøgelse v. afslutning

Annette har hjulpet mig til at finde indre ressourcer samt strategier til at håndtere de belastninger der ofte følger med, når man arbejder i psykiatrien. / Derudover har Annette hjulpet mig til at forstå, hvordan de alvorlige personlige traumer i mit privatliv har haft indflydelse på min livskvalitet og mit arbejdsliv. / Annette har med stor blidhed og forståelse hjulpet mig igennem en meget svær tid på en måde jeg kun kan udtrykke dyb taknemmelighed over.

Anonym Tilfredsundersøgelse v. afslutning

Anette har været god til at hjælpe mig med at få struktureret mine problemer. At få dem delt op i overskuelige “kasser”. Det har også givet mig et bedre overblik over, hvad jeg kunne gøre noget ved – og hvad jeg bare måtte acceptere var uløseligt. Hvad der var arbejdsrelateret, og hvad der var privat. Hun har samtidig givet mig massage, og manipuleret med muskler der var alt for spændte. Og det har hjulpet gevaldigt på den efterhånden faste spændingshovedpine jeg havde.

Anonym Tilfredsundersøgelse v. afslutning

Annette er god til på en yderst professionel måde at lytte, samle essensen af det fortalte og se situationen “udefra”.hun er god til at skitse op hvad der sker praktisk og følelsesmæssigt i mit liv og sætte ord på, at det er en naturlig reaktion og følelse. Hun er god til at være stille og give plads når følelserne overvælder én.

Anonym Tilfredsundersøgelse v. afslutning

Kombinationen af fysisk behandling og samtale er utrolig effektiv. Da jeg startede hos Annette troede hverken jeg selv eller egen læge at jeg ville komme i arbejde igen. Annette har hjulpet mig tilbage i mit liv.

Anonym Tilfredsundersøgelse v. afslutning

Annette Sigshøj har igennem faglig og personlige kompetencer givet mig stor indsigt i egene fysiske og psykiske reaktioner. Anette har givet mig stor tryghed i situationen været lyttende og givet mig redskaber til at komme videre, finde mig selv og genopdage mine egne værdier tro på mig selv. Anette S. hjælp har betydet så meget,- jeg kom videre og turde sige til og fra, jeg turde starte på en ny uddannelse og kunne endelig sige farvel til min gamle arbejdsplads.

Anonym Tilfredsundersøgelse v. afslutning

Annette har rummet mig og formået at hjælpe mig til at blive samlet igen og få overblik, da jeg havde en oplevelse af at “min verden ramlede sammen” i forbindelse med fyring og nedlukning af det afsnit, jeg var leder for. / Jeg fik nogen forskellige øvelser og mestringsstrategier, som jeg kan have glæde af i lang tid fremover. / Jeg er meget taknemmelig for, at hun var der som tilbud lige på det tidspunkt for mig, og jeg er sikker på at hendes behandling har forebygget, at jeg “gik rigtigt ned med flaget” og deraf følgende langvarig sygdom.

Anonym Tilfredsundersøgelse v. afslutning

For mig har det især været Annettes måde at behandle på, ex at små enkle fysiske øvelser blev inddraget, og hun gjorde meget ud af at spørge ind til hvordan de forskellige følelser føltes/opleves inden i kroppen. Hendes viden om kriser og psykologi har været relevant for min situation ift. både arbejde og et gammelt traume der kom frem igen. Mine timer hos Annette har givet mig forudsætninger for at fastholde faglighed, og videreudvikle mig personligt, og de redskaber jeg har fået med mig har betydet utroligt meget ift. den udvikling jeg har været igennem, og er noget jeg kan tage med videre.

Anonym Tilfredsundersøgelse v. afslutning

Jeg startede samarbejdet med Annette, fordi jeg i mit arbejde som arbejdsmiljøkonsulent for ca. 800 ansatte i psykiatrien, blev opmærksom på, at der ikke var sammenhæng mellem graden af de ansatte mødte på arbejdet og det sygefravær, det affødte, men også den professionelle hjælp, havde forskellige grader af kvalitet og til tider forværredes de symptomer, som var henvisningsårsagen.
Under en fælles uddannelse i traumeterapi viste Annette, hvordan hun brugte sin pallet af viden og færdigheder og på flot vis fik demonstreret: “at mennesker kan lære at mestre og kan vokse også i mødet med svære ting”.
Mit samarbejde startede i 2009, hvor Annette primært kom til at varetage hjælp til de ansatte, som var påvirket af stress og/eller traumer. Vi oplevede hurtig effekt, idet fraværet blev betydeligt mindre og ofte forebygget, foruden det, oplevede de henviste, at være blevet beriget med nye betydningsfulde personlige mestringstartegier. Hos Annette følte de sig set, hørt og forstået og ikke mindst hjulpet. Den store effekt tager afsæt i Annettes tilgang, hvor hun tager afsæt i tanker, følelser og krop og med den ekstra gevinst, at hun arbejder ressourseorienteret. Jeg sikrede i dialog med de henviste samt via spørgeskemaer, at de oplevede effekt af hjælpen, hvilket de både verbalt og nonverbalt også tidligt i forløbet gav udtryk for.
Annette har en meget stor viden og samspilsforståelse således at alle vinder i hendes tilgang. Det er ikke kun den henviste men også arbejdspladsen, for Annette arbejder med årsagssammenhæng og bevidstgørelse på den måde bliver samspillet med arbejdspladsen konfliktforebyggende. På den måde oplever jeg, at Annette biddrager til øget trivsel, korttest muligt eller intet fravær og ikke mindst i de 4 år vi havde tættest samarbejde, at ingen måtte opgive tilknytning til arbejdsmarked, hvilket havde været aktuel de tidligere år. Så selv de sværeste tilfælde har Annette god hjælp til. (Eks. svære traumer så som krigstraumer)
Jeg samarbejder stadig med Annette og kan varmt anbefale hende, hvis du/I ønsker at komme godt og ressourceberiget gennem stress, traumer eller andet som hindre fuld trivsel i hverdagen. Det er vigtigt at finde og gribe den rigtige hjælp og som jeg plejer at sige: “prøv det og mærk efter om det giver dig det, der er vigtigt for dig.

Sussan Balleby, HR- og arbejdsmiljøleder Fra sygefravær/potentielt sygefravær til mestringsstrategier og ressourseopbyggende output.