Afholdte workshop og foredrag

Få styr på stress
Åbent foredrag,Helsingør Bibliotek, 2006

Traumer – og hvordan
elementer fra terapien kan anvendes i somatikken
Projektdag Hillerød Sygehus, 2006

Gør noget ved stress – brug kroppen som genvej
Åbent foredrag Nygård skole, Helsingør, 2007

Hvad kan vi gøre ved stress
Foreningen Sind, Hillerød, 2007

Stress,- bliv din egen ekspert
Plejefamiliernes Landsforening, 2007

Fokus på patienter med traumer
– at blive mere opmærksom på niveauet i det autonome nervesystem
Psykiatrisk Sygehus Nordsj., Frederikssund, 2008

Supervision – med henblik på at øge fysioterapeuternes
fokus på ptt´s balance i det autonome nervesystem
Forskningssymposium, Herlev Sygehus, 2008

Fysioterapi mod stress -behandling til den treenige hjerne
Fagfestival for Danske Fysioterapeuter, 2009

Inspiration: Integration af kroppen i terapien, især for patienter med traumer
Psykiatrisk Sygehus Nordsj., Helsingør, 2009

Traumer
Fysioterapeuter på Psykiatrisk Sygehus Nordsj.,Hillerød, 2008 og 2009

Stress, højstress og spiritualitet
Hornsherred Alternative Forening, 2008

Sekundær traumatisering- tag vare på dig selv som støttekontaktperson
Dansk Flygtningehjælp, 2009

Traumeforebyggelse og traumemestring
Mellemledere på Psykiatrisk Center Sct. Hans, 2010

Mestring af arbejdsskader
Arbejdsskadestyrelsen 2012

Individuel og kollektiv mestring af vold fra patienter
Personalet på Psykiatrisk center Sct. Hans
Projekt støttet af Forebyggelsesfonden 2012-15

Åben cafe- aftener på Steno Diabetes Center
Temaer med søvn, stress, mindfulness, fysisk aktivitet, livsstilændringer m.m 2014-2015